Priključi se na sunce!

Hrvatska se može pohvaliti s puno sunčanih dana. Zašto to ne iskoristiti? Smanjite svoje režijske račune za tako što ćete proizvoditi vlastitu struju, izravno iz sunca. Naši stručnjaci projektirat će i instalirati fotonaponsku elektranu koja savršeno odgovara vašim potrebama.

Precizno ćemo izračunati povrate vaše investicije.

Također ćemo dobaviti i sve potrebne dozvole.

Ako razmatrate prelazak na sunčevu energiju, evo što možemo učiniti za vas:

• projektiranje i konstrukcija otočnih ili umreženih fotonaponskih elektrana

• izračun povrata sredstava uloženih u fotonaponsku elektranu

• pribavljanje sve potrebne dokumentacije i dozvola

• asistencija u sufinanciranju fotonaponske elektrane dobivanjem sredstava iz primjenjivog fonda za okoliš ili energetsku efikasnost

• održavanje fotonaponske elektrane